Al. Jana Pawła II 19A
22-200 Włodawa

82 572 44 44
solmed.solarz@wp.pl

Poradnia Okulistyczna

Przyjmuje:

dr n. med. Sebastian Krawczyk

specjalista okulista

 

  • Cena  wizyty – 100 zł
  • OCT – 80 zł
  • wizyta + OCT - 150 zł

Rejestracja telefoniczna

Tel. 82 572 44 44