Al. Jana Pawła II 19A
22-200 Włodawa

82 572 44 44
solmed.solarz@wp.pl

OCT - Komputerowa Tomografia Wzroku

OCT (optyczna koherentna tomografia) to bardzo nowoczesna, nieinwazyjna technika obrazowania przekroju tkanki np. siatkówki oka i okolicy nerwu wzrokowego, w której wykorzystuje się światło rozproszone na poszczególnych warstwach badanej tkanki. Metoda wykorzystywana jest do oceny siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem plamki. 

Badanie OCT umożliwia:

  • wizualizację przekroju przez wybrane fragmenty dna oka – pomoc w diagnostyce, monitorowaniu przebiegu choroby, kwalifikacji do zabiegów chirurgicznych
  • analizę tarczy nerwu wzrokowego
  • możliwość monitorowania zmian jaskrowych
  • wykrywanie zmian grubości siatkówki

Wskazania do wykonania badania OCT:

  • zwyrodnienie plamki AMD
  • zmiany cukrzycowe w siatkówce oka
  • otwór w plamce
  • obrzęk plamki
  • jaskra
  • nowotwory

Badanie OCT jest niezwykle potrzebne u pacjentów, u których stwierdzono starcze zwyrodnienie plamki (AMD), otwory w plamce, zmiany cukrzycowe na dnie oka. Optyczna tomografia jest również bardzo użyteczna do zastosowania u pacjentów z jaskrą, która nieleczona lub źle zdiagnozowana kończy się całkowitą utratą widzenia. Ponieważ badanie może być wielokrotnie powtarzane, pozwala na śledzenie przebiegu choroby i skuteczności leczenia.