Al. Jana Pawła II 19A
22-200 Włodawa

82 572 44 44
solmed.solarz@wp.pl

Cennik Badań OCT i innych

TYP BADANIA CENA
CYTOLOGIA 20
KARDIOTOKOGRAFIA 30
OCT (KOMPUTEROWA TOMOGRAFIA WZROKU) 80
SPIROMETRIA 30