Al. Jana Pawła II 19A
22-200 Włodawa

82 572 44 44
solmed.solarz@wp.pl

Cennik Zabiegów Rehabilitacyjnych

TYP ZABIEGU CENA
GALWANIZACJA 10
JONOFOREZA 15
ELEKTROSYMULACJA 15
TONOLIZA 15
PRĄDY DIADYMANICZNE 10
PRĄDY INTERFERENCYJNE 10
PRĄDY TENS 10
PRĄDY TRAEBERTA 10
PRĄDY KOTZA 10
ULTRADŹWIĘKI MIEJSCOWE 10
ULTRAFONOFOREZA 15
IMPULSOWE POLE ELEKTROMEGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI - TERAPULS 15
IMPULSOWE POLE ELEKTROMEGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚC- MAGNETRONIC 15
LASER - SKANER 10
LASER PUNKTOWY 10
NAŚWIETLANIE PROM IR, UV - MIEJSCOWE 10
MASAŻ SUCHY - CZĘŚCIOWY/L-S, TH, C, OBRĘCZ BARKOWA (ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ OKOLICY CIAŁA) 20
MASAŻ LIMFATYCZNY RĘCZNY - LECZNICZY 30
MASAŻ LIMFATYCZNY MECHANICZNY - LECZNICZY 20
MASAŻ PODWODNY - HYDROPOWIETRZNY / ST.KOL.; BIODRA 25
MASAŻ PODWODNY - MIEJSCOWY / ST.KOL.; BIODRA 25
MASAŻ PODWODNY - CAŁKOWITY/KRĘGOSŁUP 30
MASAŻ MECHANICZNY - AQUAVIBRON 15
KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN/DŁONIE, ŁOKCIE, ST.SKOKOWE 20
INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM/ ĆWICZENIA BIERNE, CZYNNO-BIERNE, WG METOD NEUROFIZJOLOGICZNYCH, REEDUKACJI NEROWOW-MIĘŚNIOWEJ, ĆWICZENIA SPECJALNE, MOBILIZACJE I MANIPULACJE /NIE MNIEJ NIŻ 30 MIN/ 35
ĆWICZENIA WSPOMAGANE / 15 MIN/ 15
NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI /15 MIN/ 15
PIONIZACJA PO UDARACH, URAZACH 15
WYCIĄGI 15
ĆWICZENIA OGÓLNOUSPRAWNIAJACE 10
ĆWICZENIA CZYNNE; W ODCIĄŻENIU; W ODCIĄŻENIU Z OPOREM 10
ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I CZYNNE Z OPOREM 10
ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE /15 MIN/ 10
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA /PARY AZOTU/ 11
FANGO 10
MASAŻ WODNY - BICZ VICHY KAPSUŁA 40
TAPING 30
FALA UDERZENIOWA 40
TERAPIA MANUALNA /45MIN/ 60
TERAPIA ENERGOTONOWA /40MIN/ 60